ავტომატური ტუმბო

 • GK Smart Automatic Pressure Booster Pump

  GK Smart ავტომატური წნევის გამაძლიერებელი ტუმბო

  GK ჭკვიანი ავტომატური წნევის გამაძლიერებელი ტუმბო არის პატარა წყალმომარაგების სისტემა, რომელიც შესაფერისია საყოფაცხოვრებო წყლის მიღებისთვის, ჭაბურღილის წყლის ამაღლებისთვის, მილსადენების წნევის გაზრდისთვის, ბაღის მორწყვისთვის, ბოსტნეულის სათბურის მორწყვისა და მეცხოველეობის ინდუსტრიისთვის.ასევე გამოდგება სოფლად, აკვაკულტურაში, ბაღებში, სასტუმროებში, სასადილოებში და მაღალსართულიან შენობებში წყალმომარაგებისთვის.

 • WZB Compact Automatic Pressure Booster Pump

  WZB კომპაქტური ავტომატური წნევის გამაძლიერებელი ტუმბო

  WZB კომპაქტური ავტომატური წნევის გამაძლიერებელი ტუმბო არის წყალმომარაგების მცირე სისტემა, რომელიც შესაფერისია საყოფაცხოვრებო წყლის მიღებისთვის, ჭაბურღილის წყლის ამაღლებისთვის, მილსადენების ზეწოლისთვის, ბაღის მორწყვისთვის, ბოსტნეულის სათბურის მორწყვისა და მეცხოველეობის ინდუსტრიისთვის.ასევე გამოდგება სოფლად, აკვაკულტურაში, ბაღებში, სასტუმროებში, სასადილოებში და მაღალსართულიან შენობებში წყალმომარაგებისთვის.

 • GKJ Automatic Self-Priming Pressure Booster Pump

  GKJ ავტომატური თვითდახურვის წნევის გამაძლიერებელი ტუმბო

  GKJ ავტომატური თვითდაწურვის წნევის გამაძლიერებელი ტუმბო არის პატარა წყალმომარაგების სისტემა, რომელიც შესაფერისია საყოფაცხოვრებო წყლის მიღებისთვის, ჭაბურღილის წყლის ამწევისთვის, მილსადენის წნევით, ბაღის მორწყვისთვის, ბოსტნეულის სათბურის მორწყვისა და მეცხოველეობის ინდუსტრიისთვის.ასევე გამოდგება სოფლად, აკვაკულტურაში, ბაღებში, სასტუმროებში, სასადილოებში და მაღალსართულიან შენობებში წყალმომარაგებისთვის.

 • GKX High-Pressure Self-Priming Pump

  GKX მაღალი წნევის ტუმბო

  GKX სერიის მაღალწნევიანი თვითჩამშვები ტუმბო არის პატარა წყალმომარაგების სისტემა, რომელიც შესაფერისია საყოფაცხოვრებო წყლის მიღებისთვის, ჭაბურღილის წყლის აწევისთვის, მილსადენების წნევით, ბაღის მორწყვისთვის, ბოსტნეულის სათბურის მორწყვისა და მეცხოველეობის ინდუსტრიისთვის.ასევე გამოდგება სოფლად, აკვაკულტურაში, ბაღებში, სასტუმროებში, სასადილოებში და მაღალსართულიან შენობებში წყალმომარაგებისთვის.

 • GKS New Automatic Pressure Booster Pump

  GKS ახალი ავტომატური წნევის გამაძლიერებელი ტუმბო

  GKS სერიის მაღალწნევიანი თვითჩამშვები ტუმბო არის პატარა წყალმომარაგების სისტემა, რომელიც შესაფერისია საყოფაცხოვრებო წყლის მიღებისთვის, ჭაბურღილის წყლის ასამაღლებლად, მილსადენების წნევით, ბაღის მორწყვისთვის, ბოსტნეულის სათბურის მორწყვისა და მეცხოველეობის ინდუსტრიისთვის.ასევე გამოდგება სოფლად, აკვაკულტურაში, ბაღებში, სასტუმროებში, სასადილოებში და მაღალსართულიან შენობებში წყალმომარაგებისთვის.

 • GK-CB High-Pressure Self-Priming Pump

  GK-CB მაღალი წნევის ტუმბო

  GK-CB მაღალწნევიანი თვითჩამშვები ტუმბო არის პატარა წყალმომარაგების სისტემა, რომელიც შესაფერისია საყოფაცხოვრებო წყლის მიღებისთვის, ჭაბურღილის წყლის აწევისთვის, მილსადენების წნევით, ბაღის მორწყვისთვის, ბოსტნეულის სათბურის მორწყვისა და მეცხოველეობის ინდუსტრიისთვის.ასევე გამოდგება სოფლად, აკვაკულტურაში, ბაღებში, სასტუმროებში, სასადილოებში და მაღალსართულიან შენობებში წყალმომარაგებისთვის.